ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ

Duniya Da Sabto Aukha Shabd

duniya da sabto aukha shabd

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ
“ਵਾਹ ਵਾਹ” ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ
ਤੱਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ
ਬਲਕਿ ਇਕ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

Leave a Reply